VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Siết quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino

Doanh nghiệp kinh doanh casino phải mở tài khoản chuyên dùng tương ứng với từng loại ngoại tệ tại ngân hàng. Nguồn: Internet

Siết quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino

Ngày 30/08/2017, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 10/2017/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2017.

Có nên công nhận tiền ảo?

Điểm mới trong quy định về biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo

Tìm giải pháp công nghệ chống buôn lậu, gian lận thương mại

Theo đó, đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp kinh doanh casino, cá nhân là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài do cơ quan thẩm quyền của nước ngoài cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam được chơi tại điểm kinh doanh casino; người Việt Nam được phép chơi tại điểm kinh doanh casino, các ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng Nhà nước được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và các tổ chức khác có liên quan đến kinh doanh casino.
Thông tư quy định, các doanh nghiệp kinh doanh casino được phép thu, chi ngoại tệ phải mở 01 tài khoản chuyên dùng tương ứng với từng loại ngoại tệ tại 01 ngân hàng được phép và sử dụng tài khoản đó.
Tài khoản trên được dùng khi thực hiện các hoạt động thanh toán sau:

1. Nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản trong trường hợp ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ của doanh nghiệp vượt hạn mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ;

2. Thu chuyển khoản từ tài khoản ở nước ngoài của người chơi nước ngoài chuyển vào để đổi đồng tiền quy ước;

3. Thu chuyển khoản từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi nước ngoài mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam để đổi đồng tiền quy ước;

4. Thu chuyển khoản từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp;  

5. Chi chuyển khoản vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi nước ngoài mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam để trả thưởng cho người chơi nước ngoài trúng thưởng, trả lại trong trường hợp người chơi nước ngoài không chơi hết đồng tiền quy ước hoặc không chơi hết số tiền khi người chơi sử dụng thẻ ngân hàng để mua đồng tiền quy ước. Số ngoại tệ chuyển lại không vượt quá số ngoại tệ người chơi nước ngoài đã sử dụng để đổi đồng tiền quy ước và số ngoại tệ trúng thưởng;

6. Chi chuyển khoản vào tài khoản ở nước ngoài của người chơi nước ngoài để trả thưởng hoặc trả lại trong trường hợp người chơi nước ngoài không chơi hết đồng tiền quy ước hoặc sử dụng không hết số ngoại tệ đã chuyển từ nước ngoài vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp. Số ngoại tệ chuyển lại không vượt quá số ngoại tệ người chơi nước ngoài đã sử dụng để đổi đồng tiền quy ước và số ngoại tệ trúng thưởng;

7. Chi rút tiền mặt để duy trì lượng ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ;

8. Chi bán ngoại tệ cho ngân hàng được phép;

9. Chi chuyển sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp theo quy định của Thông tư là doanh nghiệp được điều chuyển ngoại tệ từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở tại ngân hàng được phép và ngược lại để phục vụ hoạt động kinh doanh casino.

Trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện việc thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác thì không cần phải mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ.

Đồng thời, căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh casino, doanh nghiệp phải xác định mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ hàng ngày để đáp ứng nhu cầu chi trả thưởng và nhu cầu chi trả lại ngoại tệ tiền mặt cho người chơi nước ngoài trong trường hợp không chơi hết đồng tiền quy ước, đồng thời phải thỏa thuận bằng văn bản với ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng về mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ.

Về nhận tiền trả thưởng và sử dụng tiền này của người chơi, Thông tư quy định rõ người chơi nước ngoài được nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ hoặc bằng VND, được phép mang ra nước ngoài hoặc chuyển khoản qua ngân hàng. Còn người chơi Việt Nam chỉ được nhận tiền trả thưởng bằng VND, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM