VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sửa đổi quy chế niêm yết chứng khoán

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sửa đổi quy chế niêm yết chứng khoán

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Hà Nội đã tiến hành sửa đổi Quy chế niêm yết để cập nhật các quy định pháp lý hiện hành và tăng cường công tác quản lý đối với các doanh nghiệp niêm yết (DNNY).

Cổ phiếu tài chính – ngân hàng: “đáng để đầu tư” nhất trong năm 2018

Tổng giám đốc UniCap: Khả năng lớn thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ nâng hạng

[Video] Điều bí ẩn về biểu tượng của thị trường chứng khoán toàn cầu

Lạc quan với thị trường năm 2018

Theo đó, Sở GDCK Hà Nội đã ban hành Quy chế niêm yết sửa đổi kèm theo Quyết định số 958/QĐ-SGDHN thay thế cho Quy chế niêm yết được ban hành theo Quyết định số 639/QĐ-SGDHN ngày 13/10/2016. Quy chế sửa đổi hướng dẫn các quy định về đăng ký niêm yết, thay đổi đăng ký niêm yết, và việc quản lý DNNY trên HNX. Những thay đổi lớn đáng lưu ý của Quy chế như sau:
Quy định về đăng ký niêm yết và thay đổi đăng ký niêm yết, Quy chế bổ sung các quy định niêm yết đối với công ty hợp nhất, nhận sáp nhập và chỉnh sửa, bổ sung các quy định về tiêu chí, hồ sơ niêm yết, trình tự và thủ tục đăng ký niêm yết cho phù hợp với các quy định của Thông tư 29/2017TT-BTC và các thực tế trong quá trình xử lý hồ sơ đăng ký niêm yết mới, thay đổi đăng ký niêm yết.
Theo đó, đối với các trường hợp các bên tham gia hợp nhất, sáp nhập đều đã niêm yết cổ phiếu và có ROE dương thì chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký niêm yết. Trường hợp ít nhất một trong số các công ty tham gia hợp nhất, sáp nhập chưa đăng ký niêm yết cổ phiếu trên các Sở GDCK thì việc đăng ký niêm yết, thay đổi đăng ký niêm yết phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định 58/2012/NĐ-CP.
Về thủ tục đăng ký niêm yết, Sở GDCK Hà Nội quy định về hồ sơ phải nộp đối với trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết có công ty con sẽ phải nộp báo cáo tài chính của công ty mẹ cùng với báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của pháp luật kế toán. Trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết có đơn vị trực thuộc thì phải nộp báo cáo báo cáo tài chính tổng hợp theo quy định của pháp luật kế toán. Đối với trường hợp thay đổi đăng ký niêm yết, Sở GDCK Hà Nội cũng quy định cụ thể về báo cáo tài chính có kiểm toán.
Đối với việc quản lý DNNY, Quy chế mới bổ sung quy định các trường hợp cổ phiếu của doanh nghiệp bị đưa vào diện bị kiểm soát, tạm ngừng giao dịch phải giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch và công bố thông tin theo yêu cầu của Sở GDCK. Căn cứ giải trình của tổ chức niêm yết, Sở GDCK xem xét cho phép chứng khoán niêm yết được giao dịch trở lại hoặc chuyển sang diện cảnh báo/kiểm soát cho đến khi nguyên nhân dẫn đến việc bị tạm ngừng giao dịch được khắc phục hoàn toàn.
Đặc biệt, Quy chế mới bổ sung quy định về việc chuyển niêm yết cổ phiếu từ Sở GDCK Hà Nội sang Sở GDCK TP. Hồ chí Minh và ngược lại. Theo đó, để chuyển niêm yết, DNNY phải đáp ứng các điều kiện niêm yết của Sở GDCK dự kiến chuyển đến. Trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở GDCK có trách nhiệm chấp thuận hoặc từ chối thay đổi đăng ký niêm yết.
Quy chế niêm yết mới của Sở GDCK Hà Nội đã cập nhật, chỉnh sửa các quy định không còn phù hợp và bổ sung một số quy định mới nhằm giám sát thị trường tốt hơn đồng thời cũng hướng dẫn cụ thể hơn cho các doanh nghiệp để dễ dàng hơn trong việc thực hiện, góp phần nâng cao tính minh bạch trên thị trường.

Theo HNX

Có thể bạn quan tâm