VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh tăng 4,04%

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh tăng 4,04%

Trong tháng 4/2019, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên, đạt 70.112 tài khoản, tăng 4,04% so với tháng trước.

Khối ngoại có tỉ trọng giao dịch chứng khoán phái sinh lớn nhất từ thời điểm khai trương thị trường

[Infographic] Thị trường chứng khoán phái sinh tháng 2/2019

Phái sinh vẫn sôi động trước 'bão' giá dịch vụ

Tháng 2/2019, giao dịch phái sinh bình quân phiên giảm 10,88%

Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh giảm 40,45%

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 4, có 1 mã sản phẩm là VN30F1902 đáo hạn ngày 18/4/2019 và đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F1912 vào ngày 19/4/2019. Tại thời điểm cuối tháng 4 có 4 mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1905, VN30F1906 và VN30F1909, và VN30F1912.

Trong tháng 4/2019, cùng với thị trường cơ sở giảm điểm và giao dịch chững lại, giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh giảm mạnh so với tháng 3 khi khối lượng giao dịch bình quân giảm 40,45% đạt 80.729 hợp đồng/phiên.

Thống kê của HNX cho thấy, phiên giao dịch ngày 22/4/2019 có khối lượng giao dịch thấp nhất trong tháng, cũng là mức thấp nhất từ đầu năm đến nay, đạt 56.298 hợp đồng, trong khi đó phiên giao dịch ngày 9/4/2019 có khối lượng giao dịch cao nhất trong tháng, đạt 103.908 hợp đồng. 

   Bảng 1: Tổng hợp giao dịch toàn thị trường tháng 4/2019

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 3.2019

Tháng 4.2019

Tăng/giảm (%)

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

Hợp đồng

126.052

80.729

-35,96%

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

23.876

21.267

-10,93%

Nguồn: HNX

Mặc dù khối lượng mở (OI) toàn thị trường giảm 10,93% so với tháng trước, tính đến cuối ngày 29/4/2019, khối lượng OI của toàn thị trường đạt 21.267 hợp đồng nhưng tháng 4 cũng là tháng có khối lượng mở OI đạt kỷ lục tính từ ngày khai trương thị trường với 29.474 hợp đồng tại ngày 11/4/2019.

Số lượng tài khoản tăng, nhà đầu tư ngoại vẫn ở thế chủ đạo

Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tháng này vẫn tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn nhưng đã giảm nhiều so với các tháng trước, chiếm 92,9% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước (bao gồm tự doanh) tăng mạnh, đạt 6,84%, tăng gấp hơn 3,2 lần so với tháng trước.

Đặc biệt, khối lượng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước (không bao gồm tự doanh) tăng gần gấp 3 lần so với tháng 3, đạt hơn 185 nghìn hợp đồng. So sánh khối lượng của nhà đầu tư tổ chức trong nước và khối tự doanh trong tháng 4 thì giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước cao gấp 7,5 lần khối tự doanh, và đây cũng là khối lượng giao dịch lớn nhất của các nhà đầu tư tổ chức trong nước kể từ khi khai trương thị trường phái sinh.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 4 giảm theo xu hướng chung của thị trường, đạt 8.165 hợp đồng, bằng 60% so với tháng trước, chiếm 0,27% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Một tín hiệu tích cực khác đó là trong tháng 4, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 4, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 70.112 tài khoản, tăng 4,04% so với tháng trước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM