VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tăng vốn điều lệ HOSE tăng lên 2000 tỷ đồng

Vốn điều lệ của HSX sẽ tăng từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng. Nguồn: internet

Tăng vốn điều lệ HOSE tăng lên 2000 tỷ đồng

(Taichinh) - Từ ngày 8/8/2015, vốn điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) sẽ tăng từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

HOSE tham dự Hội nghị các Sở giao dịch Chứng khoán Thế giới

12 nhà đầu tư trúng thầu phiên đấu giá cổ phần tại HOSE

HOSE hỗ trợ doanh nghiệp niêm yết nâng cao tính minh bạch

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 21/2015/QĐ-TTg sửa đổi một số điều của Quyết định 599/2007/QĐ-TTg ngày 11/5/2007 về chuyển Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thành HOSE.

Theo Quyết định 599/2007/QĐ-TTg, vốn điều lệ của HOSE là 1.000 tỷ đồng.

Quy định trên đã được sửa đổi tại Quyết định 21/2015/QĐ-TTg. Theo đó, vốn điều lệ của HOSE là 2.000 tỷ đồng bao gồm:

- Vốn ngân sách nhà nước cấp cho Trung tâm Giao dịch chứng khoán chuyển giao sang HOSE tại thời điểm chuyển giao;

- Vốn bổ sung của Nhà nước trong quá trình hoạt động;

- Vốn tự bổ sung từ lợi nhuận sau thuế và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Như vậy vốn điều lệ của HOSE tăng 1000 tỷ đồng so với trước đây.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 8/8/2015.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM