VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tháng 2, thêm những kỷ lục của thị trường chứng khoán phái sinh

Tháng 2 chứng kiến những kỷ lục mới của thị trường chứng khoán phái sinh. Mặc dù số ngày giao dịch chỉ có 15 ngày tổng giá trị giao dịch tính theo mệnh giá đạt hơn 44.669,4 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam: Bệ phóng cho doanh nghiệp phát triển

Chứng khoán phái sinh: Bước hoàn thiện trong cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam

“Rong chơi” thị trường chứng khoán phái sinh

Giá trị giao dịch theo mệnh giá đạt hơn 43.376 tỷ đồng trong tháng 1

Tháng 2 chứng kiến những kỷ lục mới của thị trường chứng khoán phái sinh. Mặc dù số ngày giao dịch chỉ có 15 ngày do có kỳ nghỉ lễ kéo dài, tổng khối lượng giao dịch vẫn đạt 421.824 hợp đồng với tổng giá trị giao dịch tính theo mệnh giá đạt hơn 44.669,4 tỷ đồng, tương ứng tăng 3,21% và 2,98% so với tháng trước.

Thống kê của HNX cũng cho thấy, khối lượng giao dịch bình quân đạt 28.122 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 2.977,96 tỷ đồng/phiên, với mức tăng kỷ lục lần lượt là 51,37% và 51,04% so với tháng trước.

    Bảng 1: Tổng hợp giao dịch toàn thị trường

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 1.2018

Tháng 2.2018

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch

Hợp đồng

408.709

421.824

3,21%

2

Giá trị giao dịch

Tỷ đồng

43.376,29

44.669,49

2,98%

3

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

10.896

11.461

5,19%

Nguồn: HNX 

Trong tháng có 1 mã sản phẩm là VN30F1802 đáo hạn ngày 13/2/2018 và HNX đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F1804 vào ngày 22/2/2018. Tại thời điểm cuối tháng 2 có 4 mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1803, VN30F1804, VN30F1806 và VN30F1809.

Thị trường chứng khoán phái sinh cũng chứng tỏ vai trò là một kênh đầu tư cũng như phòng vệ rủi ro hiệu quả, có tác dụng ổn định tâm lý nhà đầu tư đặc biệt khi thị trường cơ sở biến động đột ngột.

Nguồn: HNX
Nguồn: HNX 

Cụ thể, trong hai ngày 5/2 và 6/2, khi VN-Index giảm tổng cộng hơn 93 điểm, giao dịch trên TTCK phái sinh lại diễn ra sôi động với khối lượng giao dịch lập kỷ lục mới vào ngày 6/2, đạt 39.311 hợp đồng, tương ứng 3.913,82 tỷ đồng giá trị giao dịch. Phiên giao dịch ngày 27/2 có giá trị giao dịch lớn nhất kể từ ngày khai trương thị trường với 4.273,52 tỷ đồng giá trị theo danh nghĩa.

Khối lượng mở (OI) toàn thị trường tăng tăng 5,19% so với tháng trước, tính đến cuối ngày 28/2/2018, khối lượng OI của toàn thị trường đạt 11.461 hợp đồng, đây cũng là khối lượng OI cao nhất từ khi khai trương thị trường. Việc duy trì tăng trưởng khối lượng OI thể hiện dòng tiền tiếp tục xu hướng đổ vào thị trường phái sinh.

Nguồn: HNX
Nguồn: HNX

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh được mở tiếp tục tăng 9,51% so với tháng trước, đạt 21.819 tài khoản. Hoạt động giao dịch vẫn tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước (97,87%).

Sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức trong nước chỉ chiếm khoảng 0,16% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán giảm so với tháng 1, chiếm 1,75% khối lượng giao dịch. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 2 tăng gấp 2,3 lần so với tháng 1, đạt 1.842 hợp đồng, chiếm 0,22% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Nguồn: HNX
Nguồn: HNX

Sau 7 tháng hoạt động, hệ thống giao dịch và thanh toán bù trừ vận hành thông suốt, ổn định và an toàn, không phát sinh lỗi.

Hệ thống thông tin thị trường hoạt động tốt, thông tin thị trường hiển thị đầy đủ trên website của HNX đảm bảo chính xác, kịp thời và đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

PV.

Có thể bạn quan tâm