VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thanh khoản dồi dào, nợ xấu không đổi

Hầu hết các tổ chức tín dụng nhận định tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng của đơn vị mình trong quý I/2017 không đổi hoặc giảm so với quý IV/2016. Nguồn: internet

Hệ thống ngân hàng:

Thanh khoản dồi dào, nợ xấu không đổi

Kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh quý II/2017 đối với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam do Vụ Dự báo, Thống kê (thuộc Ngân hàng Nhà nước) tiến hành mới đây cho thấy, trong quý I/2017, thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục dồi dào trong khi nợ xấu không đổi hoặc có xu hướng giảm.

Ngân hàng 100% vốn ngoại “đổ bộ” thị trường nội

Agribank góp sức phát triển kinh tế Quảng Nam

Lãi suất liên ngân hàng chỉ tăng nhẹ

Tăng cường yêu cầu kiểm soát nội bộ tại các tổ chức tín dụng

Cụ thể, theo khảo sát của Vụ Dự báo, Thống kê, trong quý I/2017, thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục dồi dào đối với cả VNĐ và ngoại tệ và được kỳ vọng duy trì ở trạng thái tích cực trong quý II/2017 và cả năm 2017.
So với quý IV/2016, tình hình thanh khoản trong quý I/2017 dồi dào hơn so với kỳ vọng của tổ chức tín dụng tại thời điểm điều tra tháng 12/2016.

Bên cạnh đó, hầu hết các tổ chức tín dụng nhận định tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng của đơn vị mình trong quý I/2017 không đổi hoặc giảm so với quý IV/2016 và tiếp tục kỳ vọng giữ nguyên không đổi hoặc giảm trong quý II/2017 và cả năm 2017.

Mức độ rủi ro hiện tại được các tổ chức tín dụng đánh giá tích cực hơn so với quý trước với 72,8% tổ chức tín dụng nhận định rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng hiện đang ở mức bình thường, 13% tổ chức tín dụng  nhận định rủi ro ở mức thấp và 14,1% TCTD nhận định rủi ro vẫn ở mức cao.
Dự báo trong thời gian tới, có 59-67% TCTD kỳ vọng mặt bằng rủi ro “ổn định” trong quý II/2017 và cả năm 2017.

Đa số các tổ chức tín dụng kỳ vọng mặt bằng lãi suất duy trì ổn định trong năm 2017, kỳ vọng về huy động vốn và tín dụng có sự điều chỉnh.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM