VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thanh khoản eo hẹp, lãi suất liên ngân hàng tiếp tục “leo thang”

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thanh khoản eo hẹp, lãi suất liên ngân hàng tiếp tục “leo thang”

Đây là tuần thứ hai liên tiếp lãi suất liên ngân hàng có xu hướng tăng. Trong tuần trước đó, lãi suất liên ngân hàng tăng đối với các loại kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần với biên độ tăng ở mức 0,16% - 0,24%.

Tăng lãi suất cho vay mua nhà, đất

Vì sao lãi suất cho vay khó giảm?

Lãi suất huy động giảm nhiệt

Lãi suất có cơ hội ổn định

Báo cáo trái phiếu của CTCP Chứng khoản Bảo Việt (BVSC) vừa công bố cho thấy, tuần vừa qua, kênh tín phiếu kém phần sôi động khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã không có hoạt đông bơm mới nào, trong khi đó lượng vốn đáo hạn qua kênh này đạt 1.700 tỷ đồng.
Như vậy, tuần vừa qua NHNN đã bơm ròng 1.700 tỷ đồng qua kênh tín phiếu.
Diễn biến bơm ròng 2 tuần vừa qua cho thấy thanh khoản toàn hệ thống đang có phần eo hẹp hơn so với các tuần trước đó.
Lãi suất liên ngân hàng trung bình tuần qua có xu hướng tăng nhẹ đối với các loại kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần với biên độ tăng ở mức 0,18% - 0,22%.
Nguồn: Bloomberg, BVSC
Cụ thể, lãi suất trung bình kỳ hạn qua đêm tăng 0,18% đạt mức 1,68%/năm, lãi suất trung bình kỳ hạn 1 tuần tăng 0,22% đạt mức 1,69%/năm, lãi suất trung bình kỳ hạn 2 tuần tăng 0,22% đạt mức 1,87%/năm.
Đây là tuần thứ hai liên tiếp lãi suất liên ngân hàng có xu hướng tăng. Trong tuần trước đó, lãi suất liên ngân hàng tăng đối với các loại kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần với biên độ tăng ở mức 0,16% - 0,24%.
Tuần qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức gọi thầu tại bốn loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho bốn loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 2.000 tỷ, 2.000 tỷ và 1.000 tỷ đồng. Trong đó, lượng đặt thầu cho kỳ hạn 5 năm gấp 3,46 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu là 0%.
Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 10 năm gấp 2,28 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu là 0%. Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 15 năm gấp 2,1 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu là 0%. Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 30 năm gấp 0,65 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu là 0%.
Tuần vừa qua, các phiên gọi thầu của KBNN đã không thành công khi tỷ lệ trúng thầu tại các loại kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm bằng 0%.
Theo BVSC, tín dụng có xu hướng tăng trưởng mạnh kể từ tháng 4 (ước tính khoảng 1,5%) đã gia tăng mức độ cạnh tranh cho hoạt động đấu thầu trái phiếu chính phủ, từ đó khiến lãi suất có xu hướng tăng nhẹ trở lại.
Trong tuần này, KBNN dự kiến gọi thầu 6.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM