Thanh khoản thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX tăng mạnh

PV.

(Taichinh) -
(Tài chính) Tháng 11/2013, thị trường cổ phiếu niêm yết của HNX đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Các chỉ số đều tăng điểm, khối lượng giao dịch bình quân tăng 55,44%, nhiều cổ phiếu được giao dịch mạnh mẽ, trong đó có 75,40% cổ phiếu niêm yết trên thị trường tăng giá.

Cùng chuyên mục