VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thêm 3 công ty chứng khoán trở thành thành viên giao dịch phái sinh

HNX chấp thuận thêm thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh. Nguồn: internet

Thêm 3 công ty chứng khoán trở thành thành viên giao dịch phái sinh

Ngày 2/6/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã chấp thuận thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh cho 3 công ty chứng khoán.

Một số điểm chính về quy chế giao dịch chứng khoán phái sinh

Phát triển chứng khoán phái sinh: Yêu cầu tất yếu với thị trường chứng khoán Việt Nam

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Ngày 2/6/2017, HNX đã chấp thuận thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh cho 3 công ty chứng khoán, gồm: CTCP chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, CTCP chứng khoán VNDirect, CTCP chứng khoán Bản Việt.

Trước đó, ngày 30/5/2017, HNX đã chấp thuận thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh cho 3 công ty chứng khoán đầu tiên là CTCP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, CTCP chứng khoán Sài gòn.

Như vậy, đến nay đã có 6 công ty chứng khoán trở thành thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh của HNX. 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM