VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thêm 3.490 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động thành công

Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Thêm 3.490 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động thành công

Ngày 14/9/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn: 15 năm (2.000 tỷ đồng), 20 năm (1.500 tỷ đồng) và 30 năm (1.500 tỷ đồng).

Thị trường trái phiếu chính phủ chuyên biệt: Tăng trưởng ấn tượng qua 7 năm

Thêm 6.546 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động thành công

Phát hành thành công trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhà đầu tư ngoại mua ròng 2,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Hơn 32 nghìn tỷ đồng huy động qua đấu thầu trong tháng 8

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.601 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,39-8,70%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,47%/năm, thấp hơn 0,18%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/8/2016).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.011 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,70-9,00%/năm. Kết quả, huy động được 710 tỷ đồng trái phiếu 20 năm với lãi suất trúng thầu 7,73%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/6/2016).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.670 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,90-9,20%/năm. Kết quả, huy động được 780 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7,98%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 31/8/2016).

Kể từ đầu năm 2016, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 249.320,4756 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

PV.

Có thể bạn quan tâm