kỳ hạn: 7 năm (3.900 tỷ đồng), 15 năm (2.600 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng)."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thêm 6.546 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động thành công

Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Thêm 6.546 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động thành công

Ngày 7/9/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 7.500 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn: 7 năm (3.900 tỷ đồng), 15 năm (2.600 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng).

Phát hành thành công trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hơn 32 nghìn tỷ đồng huy động qua đấu thầu trong tháng 8

Thêm 8.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động thành công

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 7.946 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,14-7,4%/năm.

Kết quả, huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 6,2%/năm. Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 7 năm gọi thầu 900 tỷ đồng, có 5 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.305 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 900 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.339 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,45-9%/năm.

Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,59%/năm. Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 7 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.671 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 600 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 396,3 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,99-9,2%/năm.

Kết quả, huy động thành công 46 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7,99%/năm.

Kể từ đầu năm 2016, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 245.830,4756 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

PV.

Có thể bạn quan tâm