Điện, xăng tăng giá, tăng bình ổn giá

PV

(Taichinh) - (Tài chính) Trong tháng 3 do giá điện điều chỉnh tăng bình quân 7,5%, xăng điều chỉnh tăng khoảng 4,7 - 10% và diễn biến giá xăng dầu thế giới, giá đô la Mỹ tăng có thể ảnh hưởng đến giá thành và giá bán một số hàng hóa dịch vụ, nên cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ tránh hiện tượng tăng giá.

Cùng chuyên mục