VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tiền gửi ngân hàng của Kho bạc Nhà nước tiếp tục tăng mạnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tiền gửi ngân hàng của Kho bạc Nhà nước tiếp tục tăng mạnh

Tính đến cuối tháng 8, tiền gửi của Kho bạc Nhà nước là khoảng 160.000 tỷ đồng, tăng 68% so với đầu năm.

Tín dụng có thể tăng tới 22%

Lãi suất cho vay có thể giảm tiếp

Quy định phân phối lợi nhuận đối với tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước bơm tiền ra hệ thống sau 2 tuần hút ròng

Tín dụng ngắn hạn vượt trung dài hạn

Theo báo cáo của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, ước tính đến hết tháng 8, tín dụng tăng khoảng 11,5% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ năm 2016 tăng 102%).

Tỷ trọng tín dụng trung dài hạn tiếp tục xu hướng giảm. Tín dụng ngắn hạn chiếm 45,9% tổng tín dụng, tín dụng trung dài hạn chiếm 54,1% tổng tín dụng. Tín dụng tiền đồng chiếm hơn 91% tổng tín dụng, tăng 11% so với cuối năm ngoái. Đáng lưu ý là tín dụng ngoại tệ tăng 11,5%, cao hơn so với cùng kỳ (ở mức 1,7%).

Tín dụng bằng VND chiếm 91,5%, tín dụng ngoại tệ chiếm 8,5% tổng tín dụng. Đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng tín dụng ngoại tệ vọt tới 11,5% so với mức 1,7% cùng kỳ 2016.

Cơ cấu tín dụng theo ngành nghề và lĩnh vực hầu như không thay đổi so với cuối năm ngoái. Tốc độ cho vay nhanh hơn so với huy động. Huy động vốn 8 tháng đầu năm của các ngân hàng tăng ở mức hơn 9% (cùng kỳ năm ngoái tăng 11,4%).

Huy động vốn 8 tháng đầu năm 2017 toàn hệ thống tăng trưởng khá, ước tăng 9,1% so với đầu năm (cùng kỳ năm 2016 tăng 11,4%). Trong đó tiền gửi khách hàng tăng khoảng 8,7%, phát hành giấy tờ có giá tăng 18,6%.

Đặc biệt, tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng tiếp tục tăng. Tính đến cuối tháng 8, tiền gửi của Kho bạc Nhà nước là khoảng 160.000 tỷ đồng, tăng 68% so với đầu năm.

Như vậy, tính từ đầu tháng 5 Kho bạc Nhà nước đã bắt đầu gia tăng mạnh lượng tiền gửi tại các ngân hàng thương mại. Tính đến cuối tháng 5/2017 tiền gửi của Kho bạc Nhà nước là 143 nghìn tỷ đồng, tăng 50,2% so với đầu năm. Và nhờ đó, thanh khoản ngân hàng tiếp tục được hỗ trợ thêm do tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng tăng trong bối cảnh giải ngân đầu tư ngân sách chậm.

Nợ xấu ngân hàng tăng

Cũng theo báo cáo, tính đến hết tháng 7/2017, lợi nhuận sau thuế của hệ thống tổ chức tín dụng đạt 41.000 tỷ đồng, tăng 59,7% so với cùng kỳ năm 2016, chủ yếu nhờ đóng góp từ hoạt động tín dụng và hoạt động dịch vụ. Cụ thể, lãi thuần từ hoạt động tín dụng tăng mạnh do tín dụng tăng trưởng cao, tỷ lệ thu nhập lãi thuần cận biên tăng lên mức 2,9% trong khi cùng kỳ năm trước là 2,7%.

Nợ xấu của ngân hàng tập trung tại một số tổ chức tín dụng yếu kém, năng lực tài chính và khả năng quản trị điều hành yếu, trong diện tái cơ cấu. Đến 30/6/2017, nợ xấu báo cáo khoảng 157.000 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cuối năm 2016. Tỷ lệ nợ xấu khoảng 2,9% (năm 2016 khoảng 2,6%).

Nợ xấu báo cáo tập trung chủ yếu tại một sổ tổ chức tín dụng yếu kém, năng lực tài chính và khả năng quản trị điều hành yếu, trong diện tái cơ cấu.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM