VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

TKV sẽ thoái vốn 5,2 tỷ đồng tại CTCP Đại lý Hàng hải - Vinacomin

Dự kiến, ngày 16/9/2020, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ thoái vốn 5,2 tỷ đồng tại CTCP Đại lý Hàng hải – Vinacomin.

Đề xuất nhiều quy định mới tháo gỡ vướng mắc cho cổ phần hóa, thoái vốn

Cổ phần hóa, thoái vốn chậm “làm khó” kế hoạch nộp tiền thu về ngân sách nhà nước

Tháo gỡ từ cơ chế, chính sách cho cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước từ doanh nghiệp

Có nên tìm kiếm cơ hội theo sóng thoái vốn nhà nước?

Ngày 16/9, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), TKV sẽ bán đấu giá để thoái vốn 52.255 cổ phần sở hữu tại CTCP Đại lý Hàng hải - Vinacomin (Vicosa).

Số lượng cổ phần này tương đương hơn 5,2 tỷ đồng theo mệnh giá (mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần), chiếm 20,902% vốn điều lệ của Vicosa. Dự kiến, mức giá khởi điểm tại phiên thoái vốn này sẽ là 182.200 đồng/cổ phần.

Vicosa trước đây là Đại lý tàu biển Than Việt Nam được thành lập năm 1998. Năm 2003, Vicosa chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ 1,8 tỷ đồng, 85,9% vốn điều lệ do TKV nắm giữ. Năm 2011, Vicosa tăng vốn điều lệ từ 1,8 tỷ đồng lên 45,5 tỷ đồng. Năm 2016, Vicosa giảm vốn điều lệ từ 45,5 tỷ xuống còn 25 tỷ đồng. Năm 2018, TKV thực hiện thoái vốn cổ phần tại công ty, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 20,902% vốn điều lệ.

Ngành nghề kinh doanh chính của Vicosa là dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ đại lý vận tải đường biển và các dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, như đại lý kiểm đếm hàng hóa, môi giới và dịch vụ hàng hải, dịch vụ cung ứng tàu biển, dịch vụ logistic…

Doanh thu trong 2 năm 2018, 2019 của công ty đạt lần lượt 42 và 86 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 1,4 và 2 tỷ đồng.

Hiện tại, Công ty Vicosa đang quản lý và sử dụng khu đất có diện tích 368 m2 tại Hạ Long, Quảng Ninh, là đất thuê trả tiền thuê hàng năm.

Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 – 2019

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2018

Năm 2019

% tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

29,2

58,3

99,5

Doanh thu thuần

42

86

104,8

Lợi nhuận sau thuế

1,4

2

41,5

Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)

0

0

-

Nguồn: BCTC kiểm toán  năm 2019 của công ty

Bảng 2: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2020

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2020

% tăng giảm so với năm 2019

Tổng doanh thu

83

-3,9

Lợi nhuận sau thuế

4,3

111,4

Cổ tức (%)

10

-

Nguồn: Vicosa

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM