VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Triển khai Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ đến 2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Quyết định số 1221/QĐ-BKHĐT ban hành kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vạch ra 4 nhiệm vụ chính phải triển khai và hoàn thành từ nay đến năm 2015 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, các đơn vị trực thuộc Bộ và các bộ, ngành liên quan phải hoàn thiện, phát triển, xây dựng mới hệ thống thống kê về dịch vụ phù hợp với thông lệ quốc tế; rà soát, đánh giá môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ giai đoạn 2011-2015 và đề xuất các biện pháp thực hiện đến 2020; xây dựng phương án đàm phán, mở cửa thị trường dịch vụ của Việt nam trong ASEAN, hướng tới mục tiêu Cộng đồng ASEAN; Tổng hợp báo cáo Thủ tướng các chương trình do các Bộ, ngành liên quan xây dựng về thúc đẩy xuất khẩu một số dịch vụ chủ yếu đến năm 2020. Riêng nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra và tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động phải định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ 6 tháng một lần.

Theo Báo Đầu tư.

Có thể bạn quan tâm