VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước huy động được 133.691 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước huy động được 133.691 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Tại phiên đấu thầu ngày 21/11/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã huy động được tổng cộng 2.935 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Như vậy, kể từ đầu năm 2018, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 133.691 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

Điều chỉnh dự toán chi đầu tư vốn trái phiếu chính phủ năm 2018

Huy động thành công thêm 2000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Huy động thêm 1.629 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành

Huy động được 127.127 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua đấu thầu

 

Cụ thể, ngày 21/11/2018, HNX đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 2.935 tỷ đồng.

HNX cho biết, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 6 thành viên dự thầu, huy động được 1.235 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,06%/năm, tăng 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 14/11/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 5,06%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 6 thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,30%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 14/11/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 5,30%/năm.

Tuy nhiên, trái phiếu các kỳ hạn 5 năm và 7 năm không có lãi suất trúng thầu.

Như vậy, kể từ đầu năm 2018, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 133.691 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM