VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án chào mua cổ phiếu quỹ của VIB

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án chào mua cổ phiếu quỹ của VIB. Ảnh VIB

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án chào mua cổ phiếu quỹ của VIB

Ngày 20/10/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phát hành văn bản xác nhận việc tiếp nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) làm cổ phiếu quỹ.

Mua cổ phiếu quỹ, lợi ích về tay ai?

Lợi nhuận trước thuế 3 quý của ngân hàng VIB đạt 623 tỷ đồng

Cổ đông lớn chi tiền tỷ “ôm thêm” cổ phiếu

Dự báo sớm lợi nhuận ngân hàng 2017

Giải mã sự "bùng nổ" của cổ phiếu dòng ngân hàng

Theo đó, UBCKNN chấp thuận cho VIB thực hiện việc chào mua công khai cổ phiếu VIB làm cổ phiếu quỹ, căn cứ trên Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 5/10/2017.

Nguồn vốn để mua lại cổ phiếu được lấy từ Quỹ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại và các nguồn vốn hợp lệ khác theo quy định của pháp luật.

Số lượng cổ phiếu quỹ VIB đăng ký mua lại tối đa là 57 triệu cổ phiếu, tương tứng 10,1% vốn điều lệ của ngân hàng. 

Thời gian giao dịch dự kiến của VIB diễn ra từ ngày 1/11/2017 đến ngày 30/11/2017 theo phương thức giao dịch là khớp lệnh và, hoặc giao dịch thoả thuận phù hợp với quy định của Pháp luật.

Cổ phiếu của VIB đang giao dịch tại UpCom quanh mức giá 21.500 - 22.000/cổ phiếu. Như vậy để mua vào gần 57 triệu cổ phiếu quỹ, VIB dự kiến phải bỏ ra hơn 1.200 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính trước kiểm toán 9 tháng đầu năm 2017 vừa được công bố, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 623 tỷ đồng, hoàn thành 83% kế hoạch năm. Tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 117 nghìn tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 12% so với cuối năm 2016.

Tín dụng của VIB đã đạt 77.794 tỷ đồng, tăng 19% sau khi được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt nâng hạn mức tăng trưởng tín dụng lên 22% cho năm 2017. Huy động khách hàng cũng tăng tương ứng 22%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,36%, giảm 0,23% so với quý trước và đầu năm.

PV.

Có thể bạn quan tâm