VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Xử phạt Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV 60 triệu đồng

Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc là doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam.

Xử phạt Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV 60 triệu đồng

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban quyết định xử phạt Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV 60 triệu đồng, do công bố thông tin không đúng thời hạn.

Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch, một cá nhân bị phạt 55 triệu đồng

Phạt 50 triệu đồng Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam

Xử phạt Passion Investment do báo cáo không đúng thời hạn

Xử phạt trên 50 triệu đồng vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán trong 4 ngày

Nêu rõ tại Quyết định số 63/QĐ-XPVPHC, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV (địa chỉ: Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội), vì đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK).

Cụ thể là Thanh tra UBCKNN phạt Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV 60 triệu đồng vì đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK.

Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV công bố thông tin không đúng thời hạn trên phương tiện công bố thông tin của UBCKNN về: Báo cáo tài chính (BCTC) công ty mẹ và hợp nhất Quý II và III/2016; BCTC hợp nhất Quý I/2017 giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước đối với BCTC công ty mẹ và hợp nhất Quý I/2016; BCTC công ty mẹ và hợp nhất bán niên năm 2016 đã được soát xét; BCTC công ty mẹ và hợp nhất Quý I, II, III/2017; BCTC công ty mẹ và hợp nhất bán niên năm 2017 đã được soát xét;

Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất Quý IV/2016 giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế TNDN tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước đối với BCTC công ty mẹ và hợp nhất Quý III/2016 và BCTC công ty mẹ và hợp nhất Quý IV/2017.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM