[Infographic] 10 mặt hàng chiếm 71,73% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu cả nước

(Taichinh) - Tính chung 9 tháng đầu năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu của 10 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất đạt 110,479 tỷ USD, chiếm khoảng 71,73% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của cả nước.

Tin liên quan