VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Yêu cầu kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng

NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng. Nguồn: internet

Yêu cầu kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có công văn gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc thực hiện quy định về lãi suất cho vay đối với một số lĩnh vực ưu tiên.

Thanh khoản ngân hàng trở lại trạng thái dư thừa

“Tỷ giá biến động nhưng sẽ không căng thẳng”

Kịch bản nào cho điều hành tỷ giá những tháng cuối năm?

Hẹp dần cửa giảm lãi suất cho vay

Theo đó, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn và chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đã được NHNN thông báo.

Các tổ chức tín dụng chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng chú trọng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là nhu cầu vốn đối với lĩnh vực ưu tiên theo quy định của NHNN: nông nghiệp, nông thôn; xuất khẩu; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Trường hợp khách hàng đủ điều kiện theo quy định và thuộc lĩnh vực ưu tiên, có nhu cầu vay vốn ngắn hạn bằng đồng Việt Nam thì tổ chức tín dụng phải áp dụng lãi suất cho vay đối với khách hàng này theo đúng quy định tại Quyết định số 1425 của Thống đốc NHNN.

Mặt khác, tăng cường kiểm tra nội bộ, kiểm toán nội bộ đảm bảo kịp thời phát hiện những sai phạm về mức lãi suất cho vay; chỉ đạo chấn chỉnh và xử lý nghiêm người đứng đầu và cá nhân có liên quan tại các chi nhánh, đơn vị của tổ chức tín dụng để xảy ra vi phạm.        

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM