Cách sử dụng hóa đơn VAT

Cách sử dụng hóa đơn VAT
(Tài chính) Trước thực trạng doanh nghiệp mới thành lập không thể mua hóa đơn thuế Giá trị gia tăng (VAT) được vì theo quy định của Luật Thuế Giá trị gia tăng, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP và Thông tư 219/2013/TT-BTC, thông tin dưới đây nhằm hướng dẫn cho doanh nghiệp cách có thể mua và sử dụng hóa đơn VAT nhanh, gọn theo các văn bản hiện hành nêu trên

Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư
(Tài chính) Để thống nhất cho cơ quan Thuế trong việc thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho các dự án đầu tư trên địa bàn ngoài trụ sở chính hoặc trường hợp quyết định thành lập Ban quản lý dự án hoặc Chi nhánh để quản lý dự án đầu tư, Tổng cục Thuế đã có văn bản 275/TCT-KK hướng dẫn thực hiện.

Tính thuế với hộ cá nhân không kinh doanh có tài sản cho thuê

Tính thuế với hộ cá nhân không kinh doanh có tài sản cho thuê
(Tài chính) Tổng cục Thuế hướng dẫn, trường hợp hộ, cá nhân không kinh doanh có tài sản cho thuê như cho thuê nhà làm văn phòng, cho thuê nhà, đất làm địa điểm đặt trạm phát sóng... mà tiền cho thuê hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp chế xuất

Hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp chế xuất
(Tài chính) Trả lời vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp chế xuất (DNCX) trên địa bàn, Cục Thuế Long An cho biết, các dịch vụ cung ứng cho DNCX và được tiêu dùng trong DNCX, nếu đáp ứng các điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu (hợp đồng cung ứng dịch vụ xuất khẩu, chứng từ thanh toán qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật) thì được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 0%, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3, Điều 9, Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.