Từ 1/10, làm việc tại khu kinh tế cửa khẩu được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân

Từ 1/10, làm việc tại khu kinh tế cửa khẩu được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân

(Tài chính) Người Việt Nam và người nước ngoài trực tiếp làm việc, sản xuất kinh doanh tại khu kinh tế cửa khẩu, có thu nhập từ việc làm, sản xuất kinh doanh tại khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân được giảm 50% số thuế phải nộp…

Những điều cần biết về thuế thu nhập cá nhân

Những điều cần biết về thuế thu nhập cá nhân

(Tài chính) FinancePlus.vn tập hợp một số tài liệu dưới dạng hỏi - đáp về cách tính thuế và thủ tục kê khai thuế Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN.

Nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày 31/3/2014

Nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày 31/3/2014

(Tài chính) Đó là một trong những khuyến cáo doanh nghiệp, người nộp thuế (NNT) của Cục Thuế TP. Hà Nội, tại công văn số 2936, lưu ý một số nội dung về quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2013.

Triển khai các quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân

Triển khai các quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân

(Tài chính) Ngày 8/7, Bộ Tài chính đã có công văn số 8817/BTC-TCT gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện các quy định có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân.

Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân

Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân

(Tài chính) Ngày 22/11/2012, Quốc hội đã thông qua Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân. FinancePlus.vn giới thiệu toàn văn nội dung của Luật này.

Nghị định số 65 /2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật TNCN  và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TNCN

Nghị định số 65 /2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TNCN

(Tài chính) Ngày 27/6/2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định 65/2013/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN. Tapchitaichinh.vn giới thiệu toàn văn nội dung của Nghị định này.

Những nội dung mới về thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ 01/07/2013

Những nội dung mới về thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ 01/07/2013

(Tài chính) Tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) (Luật số 26/2012/QH13) cùng với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (Luật số 21/2012/QH13).

Đọc nhiều