Bạn cần biết về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013

Bạn cần biết về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013
(Tài chính) Theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính và tại Điểm 1 Mục II Công văn số 336/TCT-TNCN ngày 24/01/2014 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về cá nhân ủy quyền quyết toán thuế Thu nhập cá nhân cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập, thì đối tượng được ủy quyền là cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, chỉ có 01 nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công và thực tế đang làm việc ở đơn vị duy nhất tại thời điểm ủy quyền quyết toán, kể cả trưởng hợp làm việc chưa đủ 12 tháng.

Giải đáp thắc mắc liên quan đến Thuế thu nhập cá nhân

Giải đáp thắc mắc liên quan đến Thuế thu nhập cá nhân
(Tài chính) Các nghị định và thông tư hướng dẫn cách tính và nộp thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đã được Bộ Tài chính ban hành và tập huấn, phổ biến đến các đối tượng doanh nghiệp và người dân, tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề mà người trực tiếp tham gia tính thuế chưa nắm rõ. FinancePlus.vn chuyển một số câu hỏi bạn đọc thắc mắc đến các chuyên gia thuế để được giải thích rõ ràng, và để bạn đọc gần xa quan tâm cũng có thể nắm hiểu rõ hơn.

Hỏi - đáp về thuế Thu nhập cá nhân

Hỏi - đáp về thuế Thu nhập cá nhân
(Tài chính) Theo quy định, thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) là loại thuế trực thu đánh vào những người có thu nhập cao, bao gồm công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài có thu nhập, cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng định cư không thời hạn ở Việt Nam có thu nhập và người nước ngoài có thu nhập tại Việt Nam.

Hướng dẫn thực hiện hồ sơ quyết toán và hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn thực hiện hồ sơ quyết toán và hoàn thuế thu nhập cá nhân
(Tài chính) Năm nay chính sách thuế có rất nhiều điểm mới do vậy sẽ gây khó cho không ít doanh nghiệp, người dân khi làm thủ tục quyết toán thuế. Financeplus.vn tổng hợp một số câu hỏi của người dân và trả lời của đại diện Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ quyết toán và hoàn thuế Thu nhập cá nhân (TNCN).

Hỏi - đáp về thuế Thu nhập cá nhân

Hỏi - đáp về thuế Thu nhập cá nhân
(Tài chính) Từ ngày 1/7/2013, Luật số 26/2012/QH13 - Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) số 04/2007/QH12 chính thức có hiệu lực thi hành. FinancePlus.vn tổng hợp một số câu hỏi - đáp khi thực hiện tính thuế TNCN theo chính sách quản lý thuế đang được Nhà nước quy định.