Điểm mới về thuế Thu nhập doanh nghiệp

Điểm mới về thuế Thu nhập doanh nghiệp
(Tài chính) Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/8/2014, áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN 2014 trở đi với nhiều điểm mới nổi bật.

Điểm mới Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

Điểm mới Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp
(Tài chính) Ngày 18/6/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thông tư có hiệu lực từ 02/8/2014 và thay thế Thông tư 123/2012/TT-BTC. Theo đó, có những điểm mới nổi bật so với Thông tư 123 như sau:

Một số thay đổi về thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng bất động sản

Một số thay đổi về thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng bất động sản
(Tài chính) Thời gian qua, mặc dù Đảng và Chính phủ cùng các bộ, Ngành đã có nhiều giải pháp nhằm cải thiện tình hình gần như đóng băng của thị trường kinh doanh bất động sản ở nước ta. Tuy nhiên, những nỗ lực đó vẫn chưa tạo cú hích đủ mạnh để hoạt động này vượt qua cảnh trầm lắng.

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp: Những điểm mới về căn cứ tính thuế, thu nhập được miễn thuế và thuế suất

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp: Những điểm mới về căn cứ tính thuế, thu nhập được miễn thuế và thuế suất
(Tài chính) Nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho người nộp thuế, khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao năng xuất lao động, giảm bớt những khó khăn cho doanh nghiệp (DN) trong tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước đang có xu thế giảm phát, ngày 18/6/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập DN (TNDN).