Đề xuất giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp nhỏ và vừa xuống 17%

Đề xuất giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp nhỏ và vừa xuống 17%

Bộ Tài chính vừa có dự thảo một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp gửi Chính phủ trình Quốc hội.

Những điều chưa biết về thuế Thu nhập Doanh nghiệp

Những điều chưa biết về thuế Thu nhập Doanh nghiệp

(Tài chính) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (Luật số 32/2013/QH13) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 (trừ một số quy định có hiệu lực từ ngày 01/07/2013) bao gồm khá nhiều điểm mới như sau:

Các chi phí được ghi nhận giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp

Các chi phí được ghi nhận giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp

(Tài chính) Các khoản chi phí đôi khi đã nằm trong danh mục các khoản chi phí được tính trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), có hóa đơn tài chính đầy đủ, tuy nhiên xét về mặt hợp lý hợp lệ của cơ quan thuế thì không đáp ứng được. Do vậy cần lưu ý lúc hạch toán các trường hợp chi phí sau đây.

Giải đáp vướng mắc về Thuế Thu nhập doanh nghiệp

Giải đáp vướng mắc về Thuế Thu nhập doanh nghiệp

(Tài chính) Thời gian qua, đã có rất nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được gửi đến Bộ Tài chính. FinancePlus.vn tập hợp một số câu hỏi - đáp về vấn đề này.

Hỏi - đáp về thuế thu nhập doanh nghiệp

Hỏi - đáp về thuế thu nhập doanh nghiệp

(Tài chính) FinancePlus.vn tập hợp một số thắc về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã được Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam trả lời mới đây.

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

(Tài chính) Từ ngày 15/02/2014, nghị định 218/2013/ NĐ-CP sẽ bắt đầu có hiệu lực. Theo đó các doanh nghiệp được hưởng các mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Tính thu nhập chịu thuế 2013 theo thuế suất 20%

Tính thu nhập chịu thuế 2013 theo thuế suất 20%

(Tài chính) Theo quy định mới tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 thì các doanh nghiệp có tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá hai mươi tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/07/2013. Nội dung này đã được quy định chi tiết tại Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013 và Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 (Thông tư 141).

Điều kiện để các khoản chi tiền lương được khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp

Điều kiện để các khoản chi tiền lương được khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp

(Tài chính) Tổng cục Thuế cho biết, vừa qua Tổng cục nhận được một số vướng mắc của cơ quan Thuế địa phương về tính chi phí tiền lương không đóng bảo hiểm xã hội khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Theo Tổng cục Thuế, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: Khoản chi thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Hỏi - đáp về thuế thu nhập doanh nghiệp (Phần 2)

Hỏi - đáp về thuế thu nhập doanh nghiệp (Phần 2)

(Tài chính) Để hỗ trợ doanh nghiệp (DN) khi thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập DN (TNDN), FinancePlus.vn tiếp tục tập hợp một số tài liệu dưới dạng hỏi - đáp Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN.

Hỏi - đáp về thuế thu nhập doanh nghiệp (Phần 1)

Hỏi - đáp về thuế thu nhập doanh nghiệp (Phần 1)

(Tài chính) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (Luật số 32/2013/QH13) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 (trừ một số quy định có hiệu lực từ ngày 01/07/2013). Để hỗ trợ DN khi thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN, FinancePlus.vn tập hợp một số tài liệu dưới dạng hỏi - đáp Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN nhằm giải đáp các băn khoăn của cộng động DN và người nộp thuế.

Quy định chi  tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

(Tài chính) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Những đột phá từ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp sửa đổi (*)

Những đột phá từ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp sửa đổi (*)

(Tài chính) Việc sửa đổi, bổ sung Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp được cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao về tinh thần cầu thị, đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh khó khăn. Ngày 13/8/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật trên…

Mức Thuế suất thuế thu nhập Doanh nghiệp mới nhất

Mức Thuế suất thuế thu nhập Doanh nghiệp mới nhất

(Tài chính) Mức Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013 là 20% đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước liền kề không quá 20 tỷ đồng, những doanh nghiệp còn lại sẽ là 22% từ 1/1/2014 cụ thể như sau:

Đột phá của Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp sửa đổi

Đột phá của Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp sửa đổi

(Tài chính) Việc áp dụng thuế suất riêng đối với doanh nghiệp (DN) nhỏ là bước đột phá của Luật Thuế Thu nhập DN (TNDN) sửa đổi.

Thuế thu nhập doanh nghiệp giảm còn 22%

Thuế thu nhập doanh nghiệp giảm còn 22%

(Tài chính) Kể từ 1/1/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được giảm về mức 22% (thay cho mức 25% hiện nay) và theo lộ trình sẽ giảm về mức 20% từ 1/1/2016. Ngoài ra, doanh nghiệp có lỗ được chuyển lỗ sang năm sau; số lỗ này được trừ vào thu nhập tính thuế.

Đọc nhiều