VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)

Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) - Ảnh 1

Đ/c Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính quán triệt một số nội dung quan trọng của Nghị quyết tại Hội nghị.

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) - Ảnh 2

Đ/c Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với nhiều điểm mới thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Đầu cầu Bến Tre

Đầu cầu Bến Tre

Đầu cầu Hòa Bình

Đầu cầu Hoà Bình

Đầu cầu Lâm Đồng

Đầu cầu Lâm Đồng

Đ/c Tạ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Tạ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM