Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng làm việc với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

pv.

Cùng chuyên mục