Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Somphone Sichaleune

Mai Hạnh

Cùng chuyên mục