Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại Kho bạc Nhà nước

Cùng chuyên mục