VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Cục Thuế TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên dương người nộp thuế

Toàn cảnh Hội nghị, ngày 25/8/2016.

Toàn cảnh Hội nghị, ngày 25/8/2016.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Tổng cục trưởng kiêm Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Tổng cục trưởng kiêm Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế : Ngành Thuế sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế: Ngành Thuế sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Ông Viên Viết Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội công bố quyết định khen thưởng của UBND TP. Hà Nội, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội.

Ông Viên Viết Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội công bố quyết định khen thưởng của UBND TP. Hà Nội, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội.

Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội trao Bằng khen của UBND TP. Hà Nội và Bộ Tài chính cho người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2015.

Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội trao Bằng khen của UBND TP. Hà Nội và Bộ Tài chính cho người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2015.

Ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế trao Giấy khen của Tổng cục Thuế cho người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2015.

Ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế trao Giấy khen của Tổng cục Thuế cho người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2015.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội trao Giấy khen của Cục Thuế TP. Hà Nội cho người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2015.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội trao Giấy khen của Cục Thuế TP. Hà Nội cho người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2015.

Bà Hà Thị Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thuế trao Giấy khen của Cục Thuế TP. Hà Nội cho người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2015.

Bà Hà Thị Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thuế trao Giấy khen của Cục Thuế TP. Hà Nội cho người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2015.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội phát động thi đua trong cộng đồng DN, người nộp thuế năm 2016.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội phát động thi đua trong cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế năm 2016.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM