VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Hội nghị triển khai Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ đối với lĩnh vực thuế

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn chủ trì và điều hành Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ đối với lĩnh vực thuế, ngày 17/3/2017.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn chủ trì và điều hành Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ đối với lĩnh vực thuế, ngày 17/3/2017.

 
Tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ đối với lĩnh vực thuế có đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đại diện Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước và các cục, vụ chức năng thuộc Bộ Tài chính.

Tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ đối với lĩnh vực thuế có đại diện các cục, vụ chức năng thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

 
Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng phòng Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trình bày báo cáo đánh giá cải cách thủ tục hành chính thuế: Mức độ hài lòng của DN năm 2016.

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng phòng Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trình bày báo cáo đánh giá cải cách thủ tục hành chính thuế: Mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2016.

 
Ông Phi Vân Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế báo cáo kết quả 3 năm (2014-2016) thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP và Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP.

Ông Phi Vân Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế báo cáo kết quả 3 năm (2014-2016) thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP và Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP.

 
Đại diện các Cục Thuế  địa phương trình bày tham luận về triển khai Nghị quyết 19-2017/NQ-CP tại Hội nghị.

Đại diện các Cục Thuế địa phương trình bày tham luận về triển khai Nghị quyết 19-2017/NQ-CP tại Hội nghị.

 
Các Lãnh đạo Tổng cục Thuế tham dự tại Hội nghị.

Các Lãnh đạo Tổng cục Thuế tham dự tại Hội nghị.

 
Đại diện các Tổng cục, cục, vụ chức năng trực thuộc Bộ Tài chính tham dự Hội nghị.

Đại diện các Tổng cục, cục, vụ chức năng trực thuộc Bộ Tài chính tham dự Hội nghị.

 
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu ngành Thuế tích cực, chủ động triển khai Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ đối với lĩnh vực thuế nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017 và các năm tiếp theo.

 
Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát  biểu chỉ đạo nội dung tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của VCCI tại Báo cáo “Đánh giá cải cách thủ tục hành chính: Mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2016”

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo nội dung tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của VCCI tại Báo cáo “Đánh giá cải cách thủ tục hành chính: Mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2016”.

 
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính và kết luận Hội nghị.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính và kết luận Hội nghị.

 
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM