VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Hội thảo “Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động BEPS trong APEC” ngày 22/2/2017

Ông Bùi Văn Nam – Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế phát biểu khai mạc Hội thảo “Triển khai thực hiện kế hoạch hành động BEPS trong APEC” ngày 22/2/2017.

Ông Bùi Văn Nam – Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế phát biểu khai mạc Hội thảo “Triển khai thực hiện kế hoạch hành động BEPS trong APEC” ngày 22/2/2017.

Toàn cảnh Hội thảo “Triển khai thực hiện kế hoạch hành động BEPS trong APEC” do Bộ Tài chính tổ chức tại TP. Nha Trang ngày 22/2/2017.

Toàn cảnh Hội thảo “Triển khai thực hiện kế hoạch hành động BEPS trong APEC” do Bộ Tài chính tổ chức tại TP. Nha Trang ngày 22/2/2017.

Hội thảo có sự tham gia của gần 100 đại biểu bao gồm đại biểu quốc tế là quan chức tài chính, chuyên gia thuế của các nền kinh tế APEC, WB, OECD và đại biểu trong nước đến từ Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Cục Thuế các địa phương...

Hội thảo có sự tham gia của gần 100 đại biểu bao gồm đại biểu quốc tế là quan chức tài chính, chuyên gia thuế của các nền kinh tế APEC, WB, OECD và đại biểu trong nước đến từ Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Cục Thuế các địa phương...

Với chủ đề “Triển khai thực hiện kế hoạch hành động BEPS trong APEC”, mục tiêu của Hội thảo nhằm đem lại cơ hội cho các thành viên APEC chia sẻ thực tiễn triển khai BEPS, từ đó đề xuất kế hoạch hành động cho năm 2017 và thời gian tới.

Với chủ đề “Triển khai thực hiện kế hoạch hành động BEPS trong APEC”, mục tiêu của Hội thảo nhằm đem lại cơ hội cho các thành viên APEC chia sẻ thực tiễn triển khai BEPS, từ đó đề xuất kế hoạch hành động cho năm 2017 và thời gian tới.

Hội thảo đưa ra các kiến nghị đến các Bộ trưởng Tài chính APEC thông qua hướng tới thực thi Chương trình hành động BEPS trong APEC vào tháng 10/2017.

Hội thảo đưa ra các kiến nghị đến các Bộ trưởng Tài chính APEC thông qua hướng tới thực thi Chương trình hành động BEPS trong APEC vào tháng 10/2017.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã có các phiên thảo luận cởi mở, xây dựng và hữu ích, góp phần đưa hợp tác APEC 2017 đi vào thực chất hơn.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã có các phiên thảo luận cởi mở, xây dựng và hữu ích, góp phần đưa hợp tác APEC 2017 đi vào thực chất hơn.

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội thảo.

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội thảo.

Đại biểu trả lời câu hỏi của báo chí trong và ngoài nước.

 Đại biểu trả lời câu hỏi của báo chí trong và ngoài nước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM