Toạ đàm Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016

Ngày 12/9/2016, tại Hà Nội, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức buổi Toạ đàm Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016.

Cùng chuyên mục