sản xuất mẫu 747 nổi tiếng, là tòa nhà lớn nhất thế giới với thể tích 13,3 triệu m3."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng