VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Video] Giải ngân vốn đầu tư qua hệ thống Kho bạc Nhà nước 10 tháng năm 2020

Dự kiến lũy kế giải ngân vốn đầu tư qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến ngày 31/10/2020 thuộc kế hoạch năm 2020 đạt 304,8 nghìn tỷ đồng, bằng 67,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN.

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM