VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Video] Người dân hưởng lợi từ hồ sơ sức khỏe y tế

Đã có 22 tỉnh thành phố đã triển khai ứng dụng khai báo sức khỏe của từng người dân, từ y tế tuyến xã phường đến tỉnh thành phố. Hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân còn hỗ trợ các cơ sở ý tế phát hiện được các mô hình bệnh tật và chủ động dự phòng, Tiêu biểu là tại Đồng Nai với 90% người dân, chỉ với mã số BHYT đã có thể biết đầy đủ thông tin sức khỏe với các chỉ dẫn khám sức khỏe của chính mình.

[Infographics] Sáu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế áp dụng từ năm 2020

[Video] Người nước ngoài ở Hàn Quốc phải tham gia bảo hiểm y tế

[Video] Thay thẻ bảo hiểm y tế giấy bằng điện tử từ tháng 1/2020

[Video] Luật Bảo hiểm y tế phát huy hiệu quả trong cuộc sống

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM