VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Video] Những ai phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế?

Từ 5/12/2020, Nghị định số126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế bắt đầu có hiệu lực. Theo Nghị định, các ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế.

[Video] Một số điểm mới về khoanh nợ, xóa nợ thuế

[Video] Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

[Video] 1.000 doanh nghiệp đóng thuế lớn nhất năm 2019

[Video] Những lưu ý về quy định nộp thuế TNCN và khai thuế muộn sau 30/3

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM