VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
4 ngân hàng đã được nới room tín dụng

Mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay ở mức 14%. Nguồn: Internet.

4 ngân hàng đã được nới room tín dụng

Theo Bản tin Kinh tế - Tài chính của Uỷ ban Giám sát Tài chính quốc gia (NFSC), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng năm 2019 cho một số ngân hàng do đáp ứng tiêu chuẩn Basel II.

Ngân hàng sắp cạn room tín dụng

Khó đạt mục tiêu nới room tín dụng?

Để ngỏ room tín dụng

Room tín dụng 2019: Ngân hàng vẫn đặt mức cao

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Á châu (ACB) từ 13% lên 17%, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) từ 12% lên 16%; Ngân hàng TMCP Kỹ thương (Techcombank) từ 13% lên 17%; Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) từ 13% lên 17%.

Ngoài nhóm trên, hiện còn 5 ngân hàng khác đã đáp ứng Basel II cũng đang chờ được NHNN nới room tín dụng: Ngân hàng Quốc tế (VIB), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng Hàng Hải (MSB) và Ngân hàng Phương Đông (OCB).

Về định hướng chung, từ đầu năm NHNN dự kiến mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay ở mức 14%, có thể linh hoạt điều chỉnh theo tình hình thực tế. 6 tháng đầu năm, chỉ tiêu này đã đạt 7,33%.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM