VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
KBNN công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2019

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

KBNN công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2019

Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa ban hành Thông báo số 2016/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2019.

Kho bạc Nhà nước Hà Nội có giám đốc mới

Ứng dụng công nghệ thông tin tại Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế

Hoạt động kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4/2019

Kho bạc Nhà nước huy động 2.820 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Theo Thông báo, tỷ giá hoạch toán kế toán và báo cáo thu, chi ngoại tệ tháng 5/2019 áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau: Tỷ giá hạch toán giữa VND với USD tháng 5/2019 là 1USD = 22.994 VND; 1EURO = 25.549 VND; 1JPY = 206 VND; 1CNY = 3.412 VND; 1HKD (Đô la Hồng Kông) = 2.933 VND; 1CHF = 22.543 VND; 1SGD = 16.907 VND; 1 RUB = 356 VND…

Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của KBNN.

KBNN đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM