VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2019

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2019

Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2019.

Bước tiến mới trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy Kho bạc Nhà nước

Vietcombank hợp tác cùng Kho bạc Nhà nước thu ngân sách nhà nước tại Phú Thọ

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Tài khoản nào của Kho bạc Nhà nước được mở tại ngân hàng?

Theo Thông báo số 6735/TB-KBNN ngày 29/11/2019 của Kho bạc Nhà nước, tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu, chi ngoại tệ tháng 12/2019 thống nhất trên phạm vi toàn quốc giữa VND với USD là 1USD = 23.155 VND.

Tỷ giá hạch toán giữa VND với các ngoại tệ khác của tháng 12/2019 như sau: 1 EURO (tiền chung châu Âu) = 25.432 VND; 1 GBP (bảng Anh) = 30.056 VND; 1 AUD (đô la Úc) = 15.637 VND; 1 JPY (Yên Nhật) = 211 VND; 1 HKD (đôla Hồng Kông) = 2.956 VND; 1 CNY (Nhân dân tệ) = 3.292 VND...

Tỷ giá trên được áp dụng trong việc quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước đề nghị các cơ quan tài chính, các Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá này để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM