VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9/2019

Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9/2019.

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9/2019

Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9/2019.

Tỷ giá VND/USD lập đỉnh mới

Tỷ giá ngoại tệ 26/8: Giá USD biến động nhẹ

Tỷ giá khó tăng mạnh cuối năm

Sáng 16/8: Tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ ổn định

Theo Thông báo 4451/TB-KBNN ngày 30/9/2019 của Kho bạc Nhà nước, tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu, chi ngoại tệ tháng 9/2019 thống nhất trên phạm vi toàn quốc giữa VND với USD là 1USD = 23.113 VND.

Tỷ giá hạch toán giữa VND với các ngoại tệ khác của tháng 9/2019 như sau: 1 EURO (tiền chung châu Âu) = 25.681 VND; 1 GBP (bảng Anh) = 28.187 VND; 1 AUD (đô la Úc) = 15.512 VND; 1 JPY (Yên Nhật) = 217 VND; 1 HKD (đôla Hồng Kông) = 2.944 VND; 1 CNY (Nhân dân tệ) = 3.237 VND...

Tỷ giá trên được áp dụng trong việc quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ, kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước đề nghị các cơ quan tài chính, các Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá này để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM