VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Lãi suất vay ưu đãi nhà xã hội là 4,8%/năm

Các dự án chung cư thương mại và nhà ở xã hội phát triển tại Bắc Ninh.

Lãi suất vay ưu đãi nhà xã hội là 4,8%/năm

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định số 335/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi Nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP.

Chủ động bắt tay nhà đầu tư nước ngoài, xu hướng tất yếu cho doanh nghiệp bất động sản nội lớn mạnh

Nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến

Khi khân hàng bắt tay với doanh nghiệp bảo lãnh cho khách hàng mua nhà xã hội

Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng mua, thuê mua Nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý Nhà ở xã hội trong năm 2019 là 4,8%/năm (0,4%/tháng).

Đối với lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Quyết định này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quyết định 370/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhà ở xã hội, hiểu đơn giản là nhà ở giá rẻ thuộc sở hữu của cơ quan Nhà nước thuộc Trung ương hoặc địa phương. Có thể được quản lý bởi các tổ chức phi lợi nhuận… với mục địch cuối cùng là xây dựng nhà ở giá rẻ phục vụ các đối tượng được ưu tiên như công chức nhà nước, công nhân, người thu nhập trung bình và thấp…

Theo quy định, nhà ở xã hội phải là chung cư, được thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn như sau:

  • Tại đô thị loại đặc biệt không quy định số tầng, hay không giới hạn số tầng.
  • Tại các đô thị loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 5 phải là nhà không quá sáu tầng.
  • Diện tích mỗi căn hộ không quá 60m² sàn và được hoàn thiện theo cấp, hạng nhà ở nhưng không thấp hơn 30m² sàn.
  • Nhà ở xã hội phải bảo đảm các tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy định của từng loại đô thị.

Đối tượng được ưu tiên mua nhà ở Xã hội được quy định bao gồm: Cán bộ, công nhân viên chức, sỹ quan, quân nhân thuộc Lực lượng vũ trang hưởng lương nhà nước, công nhân làm việc tại các KCN, khu chế suất, khu CN cao, các đối tượng trả lại nhà công vụ khó khăn khi mua nhà ở như:

  • Chưa có sở hữu nhà ở và chưa thuê hoặc chưa thuê mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước
  • Đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích bình quân đầu người trong gia đình dưới 8m² sàn/người hoặc nhà ở tạm, hư hỏng, dột nát.
  • Có mức thu nhập bình quân hằng tháng của hộ gia đình không vượt quá 5 lần tổng số tiền thuê nhà ở xã hội phải trả hàng tháng (đối với căn hộ có diện tích tối đa 60m² sàn) và không thấp hơn 4 lần số tiền thuê nhà phải trả hằng tháng (đối với diện tích căn hộ có diện tích tối thiểu là 30m²) tính theo mức giá thuê do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
  • Thu nhập sau khi giảm trừ gia cảnh dưới 9 triệu đồng.

Thứ tự ưu tiên khi mua nhà ở xã hội:

  • Người chưa có nhà ở, mới lập gia đình, diện tích nhà ở bình quân thấp.
  • Các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước, cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học trở lên, công nhân tay nghề bậc 5 trở lên chưa được nhà nước hỗ trợ về nhà ở dưới mọi hình thức.
  • Cán bộ, viên chức thuộc diện được hưởng chính sách nhà ở công vụ nhưng đã trả lại nhà cho nhà nước (mà họ có nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở xã hội).
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM