VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Lan tỏa sức mạnh, dựng xây “ngôi nhà chung” Agribank

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Lan tỏa sức mạnh, dựng xây “ngôi nhà chung” Agribank

Phát huy, lan tỏa tinh thần “Đoàn kết là sức mạnh, là cội nguồn của mọi thành công”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Agribank, hoạt động của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên của ngân hàng này không ngừng được đổi mới, tập hợp, gắn kết lực lượng cán bộ, đảng viên, người lao động, công đoàn viên, đoàn viên thanh niên trong toàn hệ thống đối với quá trình dựng xây phát triển Agribank.

10 sự kiện nổi bật của Agribank năm 2020

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại: Khảo sát tại Agribank Long Xuyên

Agribank kích hoạt các gói tín dụng ưu đãi dành riêng cho doanh nghiệp

Agribank triển khai thành công dịch vụ chuyển tiền thanh toán biên giới qua Internet banking

Xác định đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên là lực lượng đông đảo có mặt trên mọi mặt hoạt động của Agribank, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Agribank luôn quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội.

Trong đó, Đảng ủy Agribank  đã ban hành 02 Nghị quyết chuyên đề số 225-NQ/ĐU-NHNo ngày 12/10/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động tổ chức công đoàn và Nghị quyết số 86-NQ/ĐU-NHNo ngày 6/5/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động đoàn và phong trào thanh niên Agribank…

Cùng với đó, Đảng ủy Agribank đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp, phát huy quyền làm chủ của người lao động, thường xuyên quan tâm giải quyết kịp thời, cơ bản những nguyện vọng chính đáng của người lao động, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, nhất là điều kiện lao động, học tập, nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, đảng viên và người lao động; Chú trọng chỉ đạo xây dựng hình ảnh người cán bộ trong thời đại mới, thống nhất trong ý chí và hành động, phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, tạo động lực cho quá trình phát triển Agribank bền vững, hiện đại, hội nhập.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn

Công đoàn Agribank có số lượng đoàn viên gần 40.000 người, công tác tại gần 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch trên khắp mọi miền Tổ quốc. Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Agribank không ngừng được nâng cao chất lượng cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động ngân hàng trong tình hình mới.

Từ khi thành lập đến nay, tổ chức Công đoàn Agribank luôn phát huy vai trò tập hợp, động viên công đoàn viên đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ kinh doanh của Agribank trên tất cả các lĩnh vực hoạt động.

Các cấp công đoàn trong hệ thống chủ động tham gia xây dựng cơ chế, quy chế điều hành của đơn vị có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động, do vậy, quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động luôn được đảm bảo; đồng thời, khẳng định vị trí, vai trò của Công đoàn - đại diện tập thể người lao động.

Hàng năm, Công đoàn thực hiện tốt các quy định về việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở như: tổ chức Hội nghị người lao động, ký kết thoả ước lao động tập thể, thực hiện giám sát việc ký kết và thực hiện hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động; chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân hoạt động hiệu quả.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Agribank, công tác dân vận, hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên ngày càng được đổi mới; tập hợp, gắn kết, phát huy sức mạnh tập thể của lực lượng cán bộ đảng viên, công đoàn viên, đoàn viên thanh niên, người lao động cùng chung ý chí dựng xây "Ngôi nhà chung" Agribank

Các chế độ chính sách đối với người lao động như: bổ nhiệm, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng được Công đoàn Agribank tổ chức công khai, dân chủ, đúng pháp luật.

Bám sát chủ trương, mục tiêu kinh doanh, giải pháp, hàng năm, Công đoàn Agribank thường xuyên tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ đoàn viên người lao động toàn hệ thống; nhằm tuyên truyền, động viên cán bộ người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tích cực lao động, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xây dựng lực lượng đoàn viên thanh niên “vừa hồng”, “vừa chuyên”

Là lực lượng hùng hậu chiếm trên 40% tổng số cán bộ nhân viên toàn hệ thống, cán bộ đoàn viên thanh niên Agribank với tinh thần “Xung kích - đổi mới - năng động - sáng tạo” đã và đang phát huy sức trẻ, có những đóng góp tích cực vào thành công chung của Agribank.

Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Đoàn Thanh niên Agribank luôn tiên phong, đảm nhận những nhiệm vụ trọng yếu với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” và đã khẳng định được vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của Agribank, xây dựng hình ảnh thương hiệu, văn hóa Agribank - Ngân hàng vì cộng đồng.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Agribank, công tác dân vận, hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên ngày càng được đổi mới; tập hợp, gắn kết, phát huy sức mạnh tập thể của lực lượng cán bộ đảng viên, công đoàn viên, đoàn viên thanh niên, người lao động cùng chung ý chí dựng xây "Ngôi nhà chung" Agribank

Thực hiện Nghị quyết số 86-NQ/ĐU-NHNo của Đảng ủy, quyết định của Tổng Giám đốc về phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên Agribank giai đoạn 2016-2020, ngày 13/10/2016, Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2016- 2020 được thành lập, khẳng định tầm quan trọng của công tác phát triển thanh niên, lực lượng đông đảo, xung kích trên mọi lĩnh vực; đồng thời, tạo điều kiện để thanh niên Agribank có cơ hội phát huy sức mạnh của tuổi trẻ, tiềm năng và sự sáng tạo trong quá trình lập thân, lập nghiệp.

Kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên Agribank, công tác chỉ đạo triển khai các phong trào trong thanh niên toàn hệ thống Agribank đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Từ đó, hình thành thế hệ thanh niên Agribank toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên; nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

Mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên Agribank đã và đang khẳng định vai trò “hạt nhân” chủ đạo trong việc đóng góp ý tưởng, sáng kiến trong hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn mực ứng xử, phong cách giao tiếp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp; thể hiện vai trò mỗi thanh niên Agribank là “Đại sứ thương hiệu Agribank”.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM