VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND thực hiện theo quy định nào?

Quyết định số 419/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND thực hiện theo quy định nào?

Ngày 16/3/2020, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 419/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (theo Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014). Quyết định này thay thế Quyết định số 2415/QĐ-NHNN ngày 18/11/2019.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh lãi giảm lãi suất

Lãi suất huy động tại kỳ hạn 10 năm giảm khá mạnh

Theo đó, từ ngày 17/3/2020, lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện như sau:

Một là, mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5%/năm (trước đây là 0,8%/năm).

Hai là, mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 4,75%/năm (trước đây là 5%/năm).

Riêng đối với Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,25%/năm (trước đây là 5,5%/năm).

Quyết định nêu rõ, đối với lãi suất phát sinh trước ngày 17/3/2020, được thực hiện cho đến hết thời hạn; trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi, thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất đối với tiền gửi theo quy định mới.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM