VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Năm 2018, tổng lợi nhuận của các tổ chức tín dụng ước tăng 40%

Năm 2018, tổng lợi nhuận của các tổ chức tín dụng ước tăng 40%.

Năm 2018, tổng lợi nhuận của các tổ chức tín dụng ước tăng 40%

Theo Báo cáo tổng quan thị trường tài chính năm 2018 của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, tổng lợi nhuận sau thuế của các định chế tài chính ước tăng 33% so với năm 2017. Trong đó, riêng tổng lợi nhuận của các tổ chức tín dụng ước tăng 40%.

Nhiều ngân hàng bỏ xa trần lãi suất

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu không để ATM hết tiền

Bổ sung mức xử phạt cảnh cáo đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Kết quả kinh doanh của các ngân hàng tiếp tục phân hóa trong 2018 và 2019

Theo Báo cáo tổng quan thị trường tài chính năm 2018 vừa được Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia công bố, thanh khoản của hệ thống tổ chức tín dụng vẫn được đảm bảo mặc dù kém dồi dào hơn vào cuối năm. Nguồn vốn huy động toàn hệ thống ước tăng tương đương năm 2017.

Hệ số LDR khoảng 87,5% (năm 2017: 87,8%). Trong nửa đầu năm 2018, thanh khoản hệ thống tổ chức tín dụng khá dồi dào do được hỗ trợ từ việc Ngân hàng Nhà nước mua được lượng lớn ngoại tệ. Tuy nhiên, từ cuối tháng 7/2018, thanh khoản kém dồi dào hơn chủ yếu do áp lực từ phía tỷ giá và nhu cầu về vốn cuối năm tăng cao.

Lãi suất qua đêm VND tăng từ mức bình quân khoảng 1,53% trong đầu năm lên khoảng 3% trong nửa cuối năm 2018.

Năm 2018, tổng tài sản của các định chế tài chính ước đạt 203% GDP, tăng 11,5% (năm 2017 tăng 17,5%), trong đó tỷ trọng tài sản của các tổ chức tín dụng là 95,% (năm 2017 là 96,1%). Bên cạnh đó, khả năng sinh lời của hệ thống định chế tài chính được cải thiện.

Tổng lợi nhuận sau thuế của các định chế tài chính ước tăng 33% so với năm 2017. Trong đó, lợi nhuận của các tổ chức tín dụng ước tăng 40%.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM