VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Ngân hàng Nhà nước gỡ khó cho các tổ chức và người dân tiếp cận vốn

Hệ thống Ngân hàng triển khai thực hiện kế hoạch tín dụng năm 2019.

Ngân hàng Nhà nước gỡ khó cho các tổ chức và người dân tiếp cận vốn

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố triển khai công tác tín dụng năm 2019.

Rào cản nào trong tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam?

Không nới lỏng tín dụng, khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng

Doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận vốn ngân hàng không khó, nhưng cần thời gian chuẩn bị

Giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn từ thuê tài chính

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tập trung xây dựng và thực hiện kế hoạch tín dụng năm 2019 phù hợp với giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Đồng thời, các tổ chức cũng cần tuân thủ đúng quy định của pháp luật, các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng... 

Các tổ chức tín dụng đẩy mạnh triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và người dân tiếp cận vốn; hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc vay vốn phục vụ sản xuất - kinh doanh, triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Cùng với việc thực hiện các chương trình tín dụng đối với ngành lĩnh vực theo chủ trương của Chính phủ thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ nhà ở và nhà ở xã hội…; các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tín dụng tiêu dùng, tín dụng đối với khách hàng có dư nợ lớn theo các yêu cầu được đề ra tại văn bản này. 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM