VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quy định về nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Quy định về nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 38/2018/TT-NHNN ngày 25/12/2018 quy định việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước cảnh báo “quẹt thẻ khống” rút tiền mặt

Sau động tác thật, Ngân hàng Nhà nước dồn dập mua ròng ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu không để ATM hết tiền

Sắp có quy định mới về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

Theo Thông tư  việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước thực hiện theo phương thức chỉ định thương nhân được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

Các danh mục hàng hóa chỉ định cơ sở in, đúc tiền nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước gồm: Phôi kim loại sử dụng để đúc, dập tiền kim loại; Giấy in tiền; Mực in tiền; Máy ép foil chống giả; Foil chống giả để sử dụng cho tiền, ngân phiếu thanh toán và các loại ấn chỉ, giấy tờ có giá khác thuộc ngành Ngân hàng phát hành và quản lý; Máy in tiền; Máy đúc, dập tiền kim loại.

Thông tư này áp dụng đối với các thương nhân là cơ sở in, đúc tiền được chỉ định để thực hiện việc in, đúc tiền theo hợp đồng giữa Ngân hàng Nhà nước với cơ sở in, đúc tiền; Ngân hàng Nhà nước; cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 08/02/2019 thay thế Thông tư số 18/2014/TT-NHNN ngày 01/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM