VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Sửa đổi quy định về rút tiền mặt qua tài khoản của KBNN đặt tại ngân hàng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Sửa đổi quy định về rút tiền mặt qua tài khoản của KBNN đặt tại ngân hàng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 sửa đổi Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN).

Quy định việc quản lý đối với tiền mặt, giấy tờ có giá tại Kho bạc Nhà nước

9 nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Kho bạc Nhà nước triển khai trong năm 2019

Kho bạc Nhà nước Hải Phòng: Nỗ lực, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ quản lý ngân quỹ năm 2018

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 1/2019

Theo đó, kể từ ngày 01/4/2019, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) khi giao dịch với đơn vị KBNN mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại (NHTM) có nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt có giá trị từ một trăm triệu (100 triệu) đồng trở lên trong 01 lần giao dịch, thì thực hiện rút tiền mặt tại NHTM nơi đơn vị KBNN mở tài khoản theo quy định.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định rõ quy trình rút tiền mặt tại NHTM, trong đó yêu cầu các đơn vị sử dụng NSNN có trách nhiệm ghi đầy đủ điều kiện thì chuyển chứng từ rút tiền mặt theo quy trình thanh toán song phương điện tử đến NHTM nơi KBNN mở tài khoản để đề nghị cung cấp tiền mặt. Trên chứng từ rút tiền mặt của KBNN phải ghi đầy đủ các thông tin về người nhận tiền của đơn vị.

Ngoài ra, đơn vị có trách nhiệm làm thủ tục rút tiền mặt tại ngân hàng ngay trong ngày khi được KBNN chuyển chứng từ rút tiền mặt sang NHTM, đồng thời, phối hợp hoàn thiện các thủ tục theo yêu cầu của ngân hàng khi nhận tiền mặt và tự chịu trách nhiệm về việc quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng tiền mặt theo đúng nội dung chi đã được KBNN chấp nhận.

Trong trường hợp, đơn vị chưa rút được tiền mặt ngay trong ngày KBNN chuyển chứng từ rút tiền mặt sang NHTM, thì đơn vị phải thông báo cho KBNN biết để phối hợp xử lý các chứng từ rút tiền mặt đã chuyển theo quy trình thanh toán song phương điện tử giữa KBNN và NHTM.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM