VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Từ 20/02/2020, Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia chính thức hoạt động

Việc sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia nhằm hỗ trợ đạt mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ quốc gia

Từ 20/02/2020, Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia chính thức hoạt động

Ngày 31/12/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 36/2019/TT-NHNN về việc quy định quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. Theo đó, các khoản chi và trình tự, thủ tục sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia đã được làm rõ.

Kỳ vọng chính sách tiền tệ ổn định trong năm 2020

Tác động của chính sách tiền tệ đến tăng trưởng kinh tế

Vàng tăng giá nhờ xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ

Về cơ chế thành lập Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, Luật Ngân hàng Nhà nước (NHNN) năm 2010 đã có quy định cho phép NHNN được trích từ kết quả tài chính hằng năm để lập Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia; mức trích lập và việc sử dụng quỹ này thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 07/2013/QĐ-TTg về chế độ tài chính của NHNN, trong đó quy định cơ quan này được trích 20% chênh lệch thu chi hàng năm để bổ sung Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, số dư thực có của Quỹ không vượt quá vốn pháp định của NHNN.

Như vậy, cơ sở pháp lý cho hoạt động của Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia đã có từ năm 2010, khung định hướng đã xác định từ năm 2013, nhưng đến nay, NHNN mới ban hành Thông tư quy định về việc quản lý và sử dụng Quỹ.

Cụ thể, Thông tư số 36/2019/TT-NHNN nêu rõ, việc sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia nhằm hỗ trợ đạt mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ quốc gia, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Theo đó, từ ngày 20/02/2020, Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia được sử dụng để chi cho các khoản: 1. Cho vay hỗ trợ các tổ chức tín dụng gặp sự cố ảnh hưởng đến an toàn hệ thống ngân hàng; 2. Cho vay đối với các tổ chức tín dụng tham gia hệ thống thanh toán để hỗ trợ hệ thống thanh toán trong trường hợp gặp sự cố đe doạ đến việc đảm bảo an toàn hoạt động thanh toán và an toàn hệ thống ngân hàng; 3. Các khoản phát sinh khác liên quan đến thực hiện chính sách tiền tệ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về chủ trương.

Thống đốc NHNN quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia để chi cho các khoản nêu trên. Đối với các khoản chi phải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về chủ trương, Ngân hàng Nhà nước báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về chủ trương trước khi quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.

Theo Thông tư số 36/2019/TT-NHNN, nguồn hoàn trả Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia của các khoản cho vay là nguồn thu hồi nợ, nguồn bù đắp khoản vay (nếu có) từ các tổ chức tín dụng. Trường hợp nguồn hoàn trả không đủ để hoàn trả Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, NHNN xử lý theo chế độ tài chính của NHNN.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM