VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Ưu đãi mới đối với khách hàng được Quỹ bảo lãnh tín dụng bảo lãnh

Khách hàng có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng sẽ được hưởng mức lãi suất cho vay không cao hơn lãi suất cho vay cùng kỳ hạn.

Ưu đãi mới đối với khách hàng được Quỹ bảo lãnh tín dụng bảo lãnh

Khách hàng có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng sẽ được hưởng mức lãi suất cho vay không cao hơn lãi suất cho vay cùng kỳ hạn...

Khẳng định hiệu quả đầu tư tín dụng “tam nông” của Agribank

Một số lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại

Về quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Quy định trên được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 45/2018/TT-NHNN 28/12/2018 hướng dẫn các tổ chức tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Từ ngày 12/2/2019, theo Thông tư số 45/2018/TT-NHNN, các đối tượng được áp dụng và hưởng các ưu đãi trên gồm: Quỹ bảo lãnh tín dụng được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP; Các tổ chức tín dụng thành lập và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; Các doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quỹ bảo lãnh tín dụng bảo lãnh vay vốn theo quy định của Nghị định số 34/2018/NĐ-CP Và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về nguyên tắc cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng, Thông tư số 45/2018/TT-NHNN quy định: Dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh của khách hàng đã được Quỹ bảo lãnh tín dụng thẩm định và quyết định bảo lãnh nghĩa vụ trả nợ gốc, trả lãi, trả nợ gốc và nợ lãi khoản vay.

Các tổ chức tín dụng xem xét, thẩm định, quyết định cho vay bằng đồng Việt Nam đối với các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh của khách hàng được Quỹ bảo lãnh tín dụng bảo lãnh nghĩa vụ trả nợ gốc, trả lãi, trả nợ gốc và nợ lãi khoản vay theo quy định pháp luật về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng và tự chịu trách nhiệm về quyết định cho vay của mình.

Đặc biệt, với lãi suất, Thông tư số 45/2018/TT-NHNN quy định, các tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận mức lãi suất cho vay đối với các khoản vay ngắn, trung, dài hạn của khách hàng có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng, đảm bảo lãi suất cho vay không cao hơn lãi suất cho vay cùng kỳ hạn, cùng ngành, lĩnh vực của bên cho vay, phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan.

Thông tư số 45/2018/TT-NHNN thay thế Thông tư số 05/2015/TT-NHNN ngày 04/5/2015 của NHNN hướng dẫn các tổ chức tín dụng phối hợp với Quỹ bảo lãnh tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM