VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
10 tháng, bảo hiểm xã hội thu đạt 80,1% kế hoạch

10 tháng, ngành BHXH thu đạt 264.462 tỷ đồng.

10 tháng, bảo hiểm xã hội thu đạt 80,1% kế hoạch

Lũy kế 10 tháng năm 2018, ngành Bảo hiểm xã hội thu đạt 264.462 tỷ đồng, bằng 80,1% kế hoạch. Trong đó, thu bảo hiểm xã hội là 175.152 tỷ đồng, thu bảo hiểm thất nghiệp là 12.417 tỷ đồng, thu bảo hiểm y tế là 76.892 tỷ đồng.

Quyền lợi của người tham gia BHXH luôn được đảm bảo trong mọi trường hợp

Tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Bảo đảm quyền lợi lao động nước ngoài

Lao động nữ nghỉ hưu từ 2018-2021 sẽ được điều chỉnh lương hưu

BHXH Việt Nam thông tin về vụ việc Công ty Cho thuê Tài chính II

Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến hết tháng 10/2018, công tác thu và phát triển đổi tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) có nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,19 triệu người; BHXH tự nguyện là 251 nghìn người; BHTN là 12,13 triệu người; BHYT là 82,33 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,62% dân số.

Về số người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, BHXH Việt Nam cho biết, hiện có 11.084 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng được giải quyết, với 70.690 người hưởng trợ cấp 1 lần; 838.483 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Lũy kế 10 tháng đầu năm, cơ quan BHXH đã giải quyết 101.766 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 676.605 người hưởng trợ cấp 1 lần; 8.025.482 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Cả nước có khoảng 15,07 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT; lũy kế 10 tháng đầu năm có 146,552 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT. Ước chi khám chữa bệnh BHYT là gần 81.000 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 10/2018, số chi BHXH, BHYT, BHTN toàn ngành  BHXH là 252.990 tỷ đồng, đạt 85,94% kế hoạch cả năm.

Về công tác giải quyết chế độ cho người tham gia, BHXH Việt Nam luôn tăng cường công tác quản lý và đảm bảo tổ chức chi trả kịp thời các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện kiểm soát chặt chẽ thủ tục chi trả các chế độ, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ theo quy định. Tăng cường quản lý Quỹ BHXH, Quỹ BHYT, bảo đảm cân đối thu - chi hiệu quả và an toàn…

Nhờ đó, trong 10 tháng đầu năm, cơ quan BHXH đã giải quyết cho 597.577 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 31.186 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Theo BHXH Việt Nam, việc chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ theo quy định của pháp luật.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM