EVFTA: Hiệp định tham vọng nhưng khả thi

EVFTA: Hiệp định tham vọng nhưng khả thi
“Có ý kiến cho rằng EVFTA là hiệp định tham vọng nhưng tôi nghĩ hai bên hoàn toàn có thể thực hiện được. Tất nhiên, chúng ta cần phải bắt tay vào thực hiện kế hoạch ngay lập tức chứ không phải ngồi chờ kết quả tới”

Bệ phóng thương mại năm 2017

Bệ phóng thương mại năm 2017
Năm 2017, dù còn không ít khó khăn, nền kinh tế trong nước và thế giới được dự báo tăng trưởng cao hơn năm 2016. Tuy nhiên, hoạt động thương mại của Việt Nam sẽ phụ thuộc không nhỏ vào diễn biến của thị trường tài chính, tiền tệ, thị trường dầu thô, thị trường chứng khoán trên thế giới. Vậy, bệ phóng nào cho hoạt động thương mại Việt Nam tăng tốc trong năm 2017?

Kiểm soát lạm phát dưới 4%: Nhiệm vụ không dễ dàng

Kiểm soát lạm phát dưới 4%: Nhiệm vụ không dễ dàng
Vượt qua nhiều yếu tố tác động đến giá cả, lạm phát năm 2016 vẫn nằm trong giới hạn 5% Quốc hội (QH) đặt ra. Điểm tích cực này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu duy trì ổn định kinh tế vĩ mô những năm tới. Tuy vậy, nhiều yếu tố cho thấy việc kiểm soát lạm phát bình quân ở mức 4% trong năm 2017 như mục tiêu QH đã đặt ra không dễ dàng.

Tác động của vốn chủ sở hữu đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam

Tác động của vốn chủ sở hữu đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam
Bài viết đánh giá tác động của vốn chủ sở hữu đến rủi ro tín dụng tại hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008-2015. Những khuyến nghị được đưa ra cho các nhà quản trị, hoạch định chính sách nhằm quản trị vốn chủ sở hữu tốt hơn, giảm thiểu chi phí, rủi ro tín dụng, đồng thời đảm bảo tính thanh khoản, góp phần gia tăng lợi nhuận và phát triển quy mô ngân hàng thương mại Việt Nam.  

Hiệp định Việt Nam - EAEU: Cơ hội cho các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam

Hiệp định Việt Nam -  EAEU: Cơ hội cho các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam
Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và các quốc gia thành viên Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) có hiệu lực từ ngày 5/10/2016, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình hội nhập sâu rộng của Việt Nam; mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp cả hai bên trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, xuất nhập khẩu. Doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận thị trường có tổng GDP gần 2,2 nghìn tỷ USD, 183 triệu dân và ngược lại doanh nghiệp các nước EAEU sẽ có cơ hội tiếp cận thị trường hơn 90 triệu dân của Việt Nam. Bài viết sẽ phân tích và đánh giá về những cơ hội và thách thức của doanh nghiệp Việt Nam từ Hiệp định này.

Yếu tố thành công của dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh

Yếu tố thành công của dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh
Nghiên cứu này được tiến hành theo tiếp cận của trường phái các yếu tố thành công chính yếu của dự án theo khung phân tích của Belassi và Tukel (1996). Phương pháp tiếp cận hỗn hợp (định tính trước, định lượng sau) được sử dụng để khám phá và khẳng định các yếu tố thành công chính yếu của dự án đầu tư. Thông qua khảo sát các cá nhân tham gia quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (giai đoạn 2011-2015), nhóm tác giả đã đưa ra được các yếu tố thành công chính yếu, đồng thời gợi ý chính sách về nâng cao năng lực quản trị dự án đầu tư công.

Tiếp tục chủ động, kiên định trong chặng đường phía trước

Tiếp tục chủ động, kiên định trong chặng đường phía trước
Nhân dịp năm mới 2017, Chủ tịch Nước Trần Ðại Quang đã chia sẻ với báo chí những đánh giá về thành tựu trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, nhận định về những vận hội và thách thức đối với đất nước và dân tộc. Người đứng đầu Nhà nước cũng bày tỏ niềm tin vào sự đồng lòng, quyết tâm của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ở chặng đường phía trước. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phỏng vấn Chủ tịch Nước.

Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2017

Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2017
Năm 2017 là năm có ý nghĩa quan trọng trong Kế hoạch 5 năm 2016-2020, đòi hỏi đặt ra cho các bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, năng động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và 5 năm 2016-2020.

Kiều hối chững do đâu?

Kiều hối chững do đâu?

Cộng đồng kiều bào ở Mỹ chiếm đa số, nguồn cung kiều hối từ thị trường này cũng chiếm 60%. Nên khi lượng kiều hối từ Mỹ giảm, tất yếu sẽ ảnh hưởng đến tổng lượng kiều hối chảy về Việt Nam.